Pneumatický sponkovač

Je určený pre prevádzky s vyšším počtom balení, má obdobnú funkciu ako mechanický sponkovač, pohon je vzduchový.

st 2