Záves pružinový ZP – 5

Balancer je určený pre nosnosť 1 – 5 kg. Nastavenie predpätia pružiny sa vykoná šrobom v osi balancera.

zp5