Napínač NP – 21

Tento napínač sa používa na páskovanie ťažkých predmetov 32 mm oceľovou páskou s použitím oceľovej spony. Používa sa v kombinácií s uzavieracími kliešťami UK – 2. Určený je pre páskovanie kruhových a oblých predmetov s malým priemerom.

np21