Napínač H-27 JUMBO

Slúži na páskovanie predmetov PES páskou o šírke 50 mm. Napínač je robustný a má veľkú napínaciu silu.

700010511