Napínač H-26

Je obdobou napínača H – 21 , rozdiel je že pracuje s páskami od šírky 13 – 32 mm. Napínač je robustnejší a pevnejší ako napínač H – 21 a má väčšiu uťahovaciu silu.

h26