PES pásky

PES pásky sa používajú na balenie obzvlášť ťažkých predmetov. Úplne nahrádzajú oceľovú pásku. Používajú sa hlavne v kovovýrobach a strojárenských firmách. Veľké využitie majú aj pri upevňovaní nákladu o želežničný vozeň napr. gulatiny, reziva, kontajnerov. Textilné pásky sú mäkké, nepoškodzujú balený materiál, ktorý je povrchovo upravený. Spoj sa robí cez samosvorné drôtené spony. Pásky sa dajú doťahovať a majú až 10 % modul pružnosti.

Typ Počet metrov Pevnosť v N
PES páska 9 mm, priečne tkaná 1500 2800
PES páska 13 mm, priečne tkaná 1100 3750
PES páska 16 mm, priečne tkaná 850 4500
PES páska 19 mm, priečne tkaná 600 5600
PES páska 19 mm, priečne tkaná 500 7500
PES páska 25 mm, priečne tkaná 500 10000
PES páska 32 mm, priečne tkaná 250 20000
PES páska 38 mm, priečne tkaná 200 35000
PES páska 13 mm, pozdl. tkaná 1100 3750
PES páska 16 mm, pozdl. tkaná 850 4500
PES páska 19 mm, pozdl. tkaná 600 5500

164010il1small