Kontakt

ROAD SK, s.r.o.
Ľ. Štúra 997/7
Teplička nad Váhom, 01301
Slovenská republika

IČO: 43 845 851
DIČ: SK2022490690

Telefón: 041 5000 061
Fax: 041 5982 875
Mobil: 0902 857 564
E-mail: road@roadsk.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina; oddiel: Sro; vl.č.: 19771/L

Prevádzka: Sasinkova 26, Žilina 010 01